شرح دعای ابوحمزه - جلسه11

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1398/09/13

توضیحاتهر لفظی دلالت بر یک معنایی می‌کند با یک خصوصیّتی. استحباب مؤکّد انجام فریضۀ حج تمتّع در هر سال برای افراد متمکّن. نمونه‌ای از برداشت بدون دقّت از برخی روایات. لزوم دقّت فراوان طلاّب برای فهم عبارات معصومین علیهم السّلام. فیوضات مختصّۀ قبور أهل‌بیت علیهم السّلام. لزوم حفظ حرمت و گرامی داشتن مشاهد شریفه و مواقف کریمه. دلایل خستگی و عدم توجّه در عبادت. حکایتی از شاگرد مرحوم قاضی. یکی از علّت‎های بی‌رغبتی به عبادت، کوچک شمردن حقّ خداست. دیگر از علّت‌ها، توجّه قلب به امور دنیوی. دیگر از علت‌ها، عدم صداقت است در اعمال و گفتار. جنید بغدادی: به وسیلۀ ذکر، از خدا غافل شدی!. دیگر از علت‎ها، ناسپاسی نعمت‎ها. لزوم تشکّر از مخلوق، به جهت اسماء پروردگار بودنشان. متناسب بودن شکر هر نعمتی با آن نعمت. حفظ کردن و تقویت کردن حالِ خوش، شکرِ آن حال. تثبیت حال به‌واسطۀ حفظِ آن در یک اربعین. دیگر از علت‎ها، دوری از علما. دیگر از علت‎ها، مجالست با اهل غفلت. دیگر از علت‎ها، انس با افرادی که عمر خود را به بطالت می‌گذرانند.