امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه61

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات8ـ غرر فی تعریف المعقول الثانی و بیان اصطلاحین فیه