امور عامه - فریده ۵: ماهیت ولواحق آن - جلسه120

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات35. غرر في خواص الأجزاء