کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - جلسه182

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1431/09/06

توضیحاتفَقَالَ: أَمَّا اللَوَاتِی‌ فِی‌ الرِّیَاضَةِ: فَإیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لاَ تَشْتَهِیهِ بیاناتی پیرامون خصوصیات ماه مبارک رمضان و کیفیت تغذیه مشهد مقدس