کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - جلسه189

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/06/17

توضیحاتفَقَالَ: أَمَّا اللَوَاتِی‌ فِی‌ الرِّیَاضَةِ: فَإیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لاَ تَشْتَهِیهِ بیاناتی و توصیه هایی در آستانه حلول ماه رجب

موضوعات مرتبط