سال 1416 - جلسه7

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1416/09/08

توضیحات1 – توضيحي در ارتباط با اين فقره شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: الحمدلله الذي اَدعوه فيُجيني. 2 – سخن مرحوم حداد رضوان اللَه عليه در ارتباط با ميزان نصيب و حظّ افراد در مسير سير و سلوك الهي. 3 – توضیحی در ارتباط با میزان نصیب وحظّ افراد درمسیر سیر و سلوک الهی. 4 – قرآن از نقطۀ ثبوت حائز همۀ مراتب عالم وجود می باشد. 5 – علت موفّقیت مرحوم علامه طهرانی ،پرداختن ایشان به قرآن وتحقّق آن در وجود خویش بوده است.