سال 1416 - جلسه8

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1416/09/11

توضیحاتفقره دعاء: الحمد اللَه الذي ادعوه فيجببني. 1 – لزوم باز و مفتوح بودن ابواب مسجد در همۀ ساعات شبانه‌روز. 2 – نماز خواندن در مكانهاي مكروه داراي ثواب نمي‌باشد نه اينكه: اَقلّ ثواباً باشد. 3 – ابتعاد و فاصله گرفتن كيفيت بناء مساجد و قبرستانها از فرهنگ و دستورات اسلامي. 4 – قبرستان محل تفكّر و تنبّه افراد مي‌باشد. 5 – كيفيت زيارت اهل قبور توسط مرحوم علامه طباطبائي رضوان اللَه علیه.