سال 1424 - جلسه1

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1424/09/03

توضیحاتفقره دعاء: و أنت المنان بالعطيات علي اهل مملكتك و العائد عليهم.... الي عفوه و كرمه. 1 – تمام علل و اسباب عالم وجود دست به دست هم داده اند تا لحظه به لحظۀ زندگي ما را رقم بزنند. 2 – سخن مرحوم قاضی رضوان اللَه علیه در ارتباط با جایگاه رفیع مجالس اولیاء کامل الهی. 3 – سخن مرحوم علامه طهرانی در ارتباط با شخصی که ایشان را مورد توهین خود قرار داده بود. 5 – ذكر مرحوم حداد رضوان اللَه عليه درهنگام قيام و قعود يا صاحب الزمان بوده است.