سال 1419 - جلسه6

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1419/09/09

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي أسأله فيعطيني و إن كنت بخيلاً حين يستقرضني. 1 – حق حيات، حق طبيعي انسان و ساير موجودات مي‌باشد و محروم كردن آنها از اين حق جايز نمي‌باشد. 2 – بازخواست و حسابرسي اعمال حيوانات در روز قيامت بر اساس ميزان فهم ايشان. 3 – بنده‌اي به پروردگار متعال نزديك‌تر است كه اوصاف پروردگار متعال بيشتر در او متجلي و محقق شده باشد. 4 – لزوم ذكر و توجه به پروردگار متعال قبل از ورود در كارها و اشتغال به آنها. 5 – ذكر حكايتي در ارتباط با فردي كه خداوند متعال درهر سال مَلَکي را بجاي او براي اداء مناسك حج به حج مي‌فرستد.