شرح دعای افتتاح - جلسه9

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/20

توضیحاتمعنای هنیء. تدوین حقیقت عالم مادّه بر اساس تزاحم. موهبت خداوند در حفظ انسان از میان هزاران مخاطره. وصول موجودات عالم امکان به نهایت درجۀ کمال خود با دعا و حمد پروردگار. طریقۀ حمد و تسبیح پروردگار. میزان و صبر و بردباری پروردگار. گشوده بودن باب رحمت الهی بر تقاضای آرزومندان. تنها پناهگاه حقیقی و یگانه منجی صالحین. ظهور نمودن شهوات زندگی دنیوی، به صورت آتش در روز قیامت. حقیقت صراط در قیامت. عبور تمام افراد از جهنّم. کیفیّت عبور پیامبران و اولیای الهی از صراط. کیفیّت عبور مؤمنان از صراط. کیفیّت عبور ظالمان و کافران از جهنّم و یا خلود آنها در آتش. مراتب عبور مردم از صراط در قیامت. ترجمۀ فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلّق.