معادشناسی - جلسه3

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/04

توضیحاتموضوع:عمربهترین سرمایۀ تکامل وتعالی 1 گفتار أبوذر در علّت‌ ترس‌ از مرگ‌ 2 راه‌ بهشت‌، پافشاري‌ و صبر در ناملايمات‌ است‌ 3 زندگي‌ انساني‌ و حيواني‌؛ حيات‌ دنيا و عليا. 4 معناي‌ دنياي‌ مذموم‌ 5 زندگي‌ در روي‌ زمين‌ بر اساس‌ تقوي‌ و عدالت‌ زندگي‌ دنيا نيست‌ 6 برخورد محمّد بن‌ منكدر با حضرت‌ باقر عليه‌ السّلام‌ 7 بدن‌، آلت‌ ترقّي‌ و تكامل‌ نفس‌ است‌ 8 اشتياق‌ مؤمن‌ به‌ لقاء خداي‌ تعالَي‌ 9 اخبار رسول‌ امين‌ بر عوالم‌ بعد از موت‌ 10 دفع‌ ضرر محتمل‌، حكم‌ عقلي‌ 11 ارتباط‌ افراد پاك‌ سيرت‌، با عالم‌ برزخ‌ 12 داستان‌ محدّث‌ قمّي‌ در وادي‌ السّلام‌ نجف‌