سال 1426 - جلسه5

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1426/09/08

توضیحاتفقره دعاء: معرفتي يا مولاي دليلي عليك و حبّي لك شفيعي إليك و أنا واثق من دليلي بدلالتك. 1 – معرفت شرط اول دلالت است وتا به مقصد معرفت وجود نداشته باشد هر قدمي كه برداشته مي‌شود قدم در ظلمت و جهالت است. 2 بدعت خلیفۀ ثانی در به جماعت خواندن نماز تراویح 3 – كسي كه استاد دارد نبايد عمل خودسرانه انجام بدهد .