سال 1426 - جلسه4

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1426/09/06

توضیحاتفقره دعاء: معرفتي يا مولاي دليلي عليك و حبّي لك شفيعي إليك. 1 – میزان تعهّد والتزام افراد بر اساس مقدار معرفت وشناخت ایشان می باشد. 2 – از اسرار سلطان كسي باخبر است كه معرفت او از همه بيشتر و نزد سلطان مقرب‌تر باشد. 3 – تحصیل علوم وبدست آوردن معلومات بدون تهذیب نفس ومراقبه منجرّ به رشد وتکامل انسان نمی شود. 4 – هدف از مطالعه وخواندن اشعار ومطالب اولیاءالهی چه می باشد. 5 – مطالب واشعار اولیاءالهی همچون اشعارحافظ شیراز ومولانا جلال الدین از طرف امام علیه السلام برقلب ایشان افاضه والهام شده است. 6 – بیان تفاوت جوهری میان اشعار حافظ شیراز واستاد سخن سعدی.