سال 1427 - جلسه1

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1427/09/03

توضیحاتفقره دعا : معرفتي يا مولاي دليلي عليك 1 – نياز به دليل و استاد در سير و سلوك الي اللَه مهمترين مسأله سلوك به شمار مي‌رود. 2 – افق ادراك شيطان نسبت به طريق و موانع آن بسيار بالاتر است از افق تفكر و تخيل ما نسبت به راه. 3 – زينت دادن شيطان امور خلاف و باطل را براي انسان. 4 – تفسير آيه: «لأزيّننّ لهم». 5 – علت گناه كردن مردم، جلوه و زينت داشتن امور است توسط شيطان. 6 – دليل راه به كسي گفته مي‌شود كه نسبت به آن روزنه‌هاي نفس كه شيطان از آن روزنه‌ها وارد مي‌شود، اطلاع دارد.