سال 1424 - جلسه2

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1424/09/04

توضیحاتفقره دعاء: و أنت المنان بالعطيّات علي اهل مملكتك و العائد عليهم بتحنّن رأفتك إلهي ربيّتني في نعمك و إحسانك صغيراً و نوَهت باسمي كبيراً فيا مَن ربّاني في الدنيا بإحسانه و تفضيله و نعمه و أشار لي في الاخرة إلي عفوه و كرمه. 1 – تقسيم زندگاني انسانها به دو مرتبۀ حيواني و عقلاني. 2 – انحطاط اخلاق و انسانيّت در قرن بيست و يكم. 3 – ذکر حکایتی مبنی بر انحطاط فرهنگی و اخلاقی جوامع غربی. 4 – توضیحی راجع به فرهنگ و تمدن اسلامی و ذکر حکایتی مبنی بر ارزش و جایگاه والای دستورات اسلامی. 5 – بهره مندی افراد از نعمت هدایت و قابلیت ایشان برای ادراک مراتب توحید ذات پروردگار متعال به برکت ظهور دین مبین اسلام بوده است . 6 – ذکر کلامی در ارتباط با اهمیت جایگاه سکوت وهمّت در سیر وسلوک الی اللَه.