سال 1427 - جلسه13

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1427/09/27

توضیحات1 درمکتب اسلام ودیدگاه ائمه اطهار علیهم السلام همۀ امور بازگشت به ذات اقدس پروردگار متعال می کند. 2 توضیحی پیرامون فرمایش امام صادق علیه السلام درارتباط با بیان میزان ومعیار برتری افراد بر یکدیگر. 3 سالک راه الهی همواره باید خود را نسبت به جریانات وقضایای مختلف دربوته آزمایش وامتحان قرار دهد. 4 بیان حالات امام سجاد علیه السلام درهنگام زیارت مسجدالحرام.