سال 1430 - جلسه3

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/09

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 اهتمام مرحوم علّامه طهرانی نسبت به شرکت در نماز جمعه. 2 خطیب نماز جمعه باید جنبۀ ملکوتی و معنوی نماز جمعه را از جنبۀ سیاسی آن برتری دهد. 3 از جمله وظایف حاکم اسلامی نسبت به مردم بالا بردن سطح فکر و عقول ایشان می باشد. 4 ایجاد فضای اعتماد و باور اجتماعی از وظایف حکومت اسلامی است. 5 در حکومت اسلام همه افراد همچون دندانه های شانه یکسان می باشند و تنها تفاوت میان آنها تقوا است.