سال 1427 - جلسه15

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1427/09/30

توضیحاتفقره: معرفتي يا مولاي دليل عليك و حبِّي لك شفيعي اليك و انا واثق.... 1 انسان در پيشگاه پروردگار متعال نبايد اعمال و كارهاي حسنۀ خود را بحساب بياورد. 2 تلاش مرحوم علامه طهراني در جريان تدوين قانون اساسي و مخالفت و معارضت برخي از افراد با ايشان. 3 ملاك و معيار براي حركت مؤمن در امور سياسي و اجتماعي و حكومتي اخلاص در عمل و صدق نيت مي‌باشد. 4 چگونه مسائل اعتباري عالم دنيا و كثرات آن افراد را از ادراك جايگاه اصلي و شخصيت واقعي خود باز مي‌دارد. 5 انكار برخي از مسلَّمات مسائل اعتقادي و تاريخي شيعه توسط برخي از اهل علم. 6 معناي رعايت مسئله وحدت با اهل تسنن و ساير اديان چه مي‌باشد. 7 دين اسلام آئيني جهان شمول بوده و دستورات آن مطابق با فطرت همۀ انسانها مي‌باشد. 8 عارف و وليّ كامل الهي چه شخصي مي‌باشد. 9 اهتمام و تأكيد بزرگان و اولياء الهي بر خواندن زيارت عاشورا. 10 لزوم پرهيز افراد از منّت گذاشتن و داشتن حالت طلبكارانه نسبت به پروردگار متعال در قبال انجام عبادات و تكاليف. 11 تفسير آيه شريفه:( فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ) . 12 سالك راه الهي همۀ نعمت‌ها و كمالات را از جانب پروردگار متعال دانسته و نظاره مي‌كند.