سال 1426 - جلسه12

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1426/09/19

توضیحاتفقره دعاء: معرفتي يا مولاي دليلي عليك و حبّي لك شفيعي إليك. 1 – انسان بدون شناخت و معرفت با حيوان هيچ تفاوتي ندارد. 2 – تأكيد ائمه اطهار عليهم السلام بر اينكه انسان نبايد به ظاهر و كيفيت عبادات و سخن افراد نگاه كند بلكه بايد ببيند ميزان عقل و فهم شخص به چه اندازه مي‌باشد. 3 – كارشكني‌هاي بعضي از ائمه جماعات در انقلاب سال 42 و نظر مرحوم آية اللَه خميني دربارۀ آنها. 4 – بیان صداقت و رشادت مرحوم فومني از علماي طهران در مسجد لرزاده طهران. 5 – از جمله پيشنهادات مرحوم علامه طهراني مسئله مذاكره با شاه سابق و اصلاح او بود 6 – هدف پيامبر اكرم صلی اللَه علیه وآله وسلم از جنگ‌ها و غزوات خود لشكركشي و كشورگشايي نبوده است. 7 آنچه مانع از حركت فرد بسمت پروردگار متعال مي‌شود عدم خلوص نيت انسان ميان خود و پروردگار مي‌باشد. 8 – جايگاه و مرتبه ائمه اطهار عليهم السلام و اولياء الهي بالاتر از مقام اسماء مي‌باشد. 9 ذكر دو عاملي كه موجب حصول تعلّق و وابستگي انسان به دنيا مي‌شود. 10 – سخن يكي از افراد دربارۀ كيفيت زيارت امام رضا عليه السلام حاكي از جهل و معرفت او نسبت به مقام امام عليه السلام مي‌باشد.