سال 1428 - جلسه4

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/09/05

توضیحات1 انسان نباید هیچگاه موقعیت و وضعیت نیاز و فقر وجودی خویش را در قبال پروردگار متعال فراموش کند. 2 فرمایش مرحوم علامه طهرانی در ارتباط با لزوم یادگیری فنون رزمی وجنگی توسط افراد. 3 کیفیت تأثیر استعمار بر سرمایه های فرهنگی وملی دولت های مسلمان. 4 توضیحی پیرامون فرمایش پیامبر اکرم صلی اللَه علیه وآله وسلم:انی بُعث لِأتمّم مکارم الاخلاق.