سال 1428 - جلسه5

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/09/06

توضیحات1 تفسیر فرمایش امام سجاد علیه السلام در این فقرۀ شریفه: أدعوك يا سيدي بلسانٍ قد اَخرسه ذنبه، ربِّ... 2 تغییر حالت روحی و معنوی مرحوم حداد رضوان اللَه علیه در هنگام اقامه نماز. 3 بیان ویژگی ها وخصوصیاتی که سالک الی اللَه درهنگام اقامه نماز باید به آنها توجه داشته باشد. 4 معرفت سطحی گرایانه ونادرست برخی از علماء راجع به امام زمان علیه السلام.