سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1436/09/04

توضیحاتمشهد : ملاک و معیار وجوب اطاعت از اولیاء الهی