عنوان بصری تدبیر ونظام اجتماعی

تاریخ سخنرانی 1422/08/02مدت زمان
61

حقیقت و جایگاه مسئلۀ مشورت در حكومت اسلام - عنوان بصری - تدبیر ونظام اجتماعی - ج61 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتموضوع اصل شور و مشورت در حكومت اسلام. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – اصل اولي در زندگي هر انساني متابعت از طريقي است كه آن طريق يا عين واقع باشد يا نزديك به واقع. 2 – باز گذاردن قلب براي ورود هر تخیل و تصوري با سلوك راه خدا منافات داشته و نفس...