مواعظ رمضان 1397 - جلسه8

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/18

توضیحات1 محافظت بر نماز عبارتست از مراعات شرائط ظاهريّه و باطنيّه و خودداري از موانع. 2 معني لغوي و اصطلاحي قنوت. 3 خطبه غرّاي اميرالمؤمنين (عليه السّلام) راجع به اينكه حقيقت دين تحت ولايت خداوند درآمدن است. 4 رسالت قرآن در اين است كه انسانها را درتحت عبوديّت خدا درآورد. 5 روايت حضرت صادق از نبيّ أكرم(عليهما السّلام) درباره محافظت بر نماز. 6 بیان علّت اينكه چرا در بعضي روايات تارك الصلوة را كافر ناميده اند. 7 گفتار حضرت امام صادق (عليه السّلام) درباره نماز در هنگام ارتحال آن حضرت. 8 آياتي از سوره مباركه مريم و عظمت نماز.