سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1421/12/10

توضیحات1) معنای ظلمات در آیۀ ﴿أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾.
2) اختلاف منطق مادّیین و الهیّین در رابطه با دنیا
3) خصوصیات اصحاب‌الیمین و مقرّبین
4) لزوم عمل بر طبق تکلیف و شرایط
5) معنای صبار و شکور

موضوعات مرتبط