عنوان بصری خسران وبطالت عمر

مدت زمان
126

وجوب حرکت سالک الهی براساس سلوک عقلانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتلزوم حركت سالك الهي بر اساس سلوك عقلاني. شرح فقره: و لا يدع أيامه باطلاً. 1 مقصود و منظور از حركت به سمت پروردگار متعال وصول به مرتبه تكامل و فعليت تامه استعدادات است و اين امر جز با تعبد و التزام به ملاكات و مباني راه امكان‌پذير نمي‌باشد. 2 سير و سلوك در راه پروردگار متعال خارج از نظام حاكم بر ...