عنوان بصری احتیاج سلوک به توفیق الهی

تاریخ سخنرانی 1428/12/26مدت زمان
149

حقیقت عاشورا و وظایف شیعیان در ماه محرم و صفر - عنوان بصری - احتیاج سلوک به توفیق الهی - ج149 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتتصحیح دیدگاه افراد نسبت به جایگاه خود و مسائل اعتباری عالم وجود . 1 تقاضاي دستگیری و دستور یکی از افراد معروف از مرحوم علامه طهرانی به و پاسخ ایشان 2فقط بر كلام معصوم عليه السّلام مهر عصمت خورده است. 4وليّ الهي كه از نفس گذشته و به طهارت مطلق رسيده است معصوم است. 5منشاء تمام افعال و اعمال ما وجود أس...