عنوان بصری سلوک عقلانی ، مراقبه

مدت زمان
211

خصوصیات و اعمال ماه شعبان المعظّم - عنوان بصری - سلوک عقلانی ، مراقبه - ج211 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتشرح فقراتی از مناجات گران سنگ شعبانیه حضرت امیرالمومنین علیه السلام و تذکراتی پیرامون ماههای مبارک رجب، شعبان و رمضان