عنوان بصری فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی

تاریخ سخنرانی 1429/01/24مدت زمان
150

لزوم پاک‌سازی و تخلیۀ ذهن و قلب جهت تلقّی و دریافت کلمات اولیاء و مسائل حق - عنوان بصری - فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی - ج150 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتلزوم فراغت قلب در هنگام تلقي مطالب اولياء الهي ومسائل حق. شرح فقره: ثلاثةٌ في رياضة النفس و ثلاثة في الحلم و ثلاثة في العلم... ففرغت قلبی له. 1چرا عنوان بصري مي‌گويد: من قلب خود را براي شنيدن سخن حضرت فارغ كردم؟ 2كساني به هدف مي‌رسند كه فراغت قلب داشته باشند. 3علاّمه طهراني دربارۀ يكي از شاگردان معر...