عنوان بصری ادامه بحث شرح دعای ابو حمزه ۱۴۳۰

مدت زمان
173

سرّ انتساب گناه به خود در مناجات ائمۀ معصومین علیهم السلام (3) - عنوان بصری - ادامه بحث شرح دعای ابو حمزه ۱۴۳۰ - ج173 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتچگونه امام سجاد علیه السلام با وجود دارا بودن مقام عصمت مطلقه به خود نسبت گناه می دهند. 1 امام علیه‌السّلام در مقام مناجات با پروردگار متعال همواره در حیثیت وجودی خود، حقیقت گناه و ابتعاد را می یابد. 2 عارف کامل همیشه به جنبه عبودیّت و مسکنت حقیقی خود توجه دارد. 3 چگونگی تأثیر پوشش و لباس بر حا...