عنوان بصری فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی

تاریخ سخنرانی 1429/03/28مدت زمان
152

حقیقت وحی و تبیین ابعاد و مراتب وجودی پیامبر اکرم - عنوان بصری - فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی - ج152 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتحقيقت وحي و ابعاد وجودي پيامبر اكرم و ائمه اطهارعلیهم السلام. شرح فقره: ثلاثةٌ في رياضة النفس و ثلاثة في الحلم و ثلاثة في العلم... ففرغت قلبی له. 1 توضيحي راجع به اين فقرۀ شريفه از كلام امام صادق عليه السلام: فاحفظها و اياكّ و التهاون بها. 2 اهميت و لزوم فراغت قلبي افراد در هنگام اخذ مطالب و سخنان ا...