عنوان بصری کیفیت تغذیه در مکتب عرفان

مدت زمان
177

حیثیت توحیدی حاکم بر تمام آیات قرآن و احکام شرعی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتفقره: ( فَقَالَ: أَمَّا اللَوَاتِی‌ فِی‌ الرِّیَاضَةِ: فَإیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لاَ تَشْتَهِیهِ ) در این جلسه صحبت راجع به كيفيّت تغذيه و تأثير آن در حال انسان چه تأثير مثبت و چه تأثير منفى‏ ایراد فرمودند