عنوان بصری کیفیت تغذیه در مکتب عرفان

مدت زمان
178

کیفیت تأثیر غذا بر روح و ملکوت افراد

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتفقره: ( فَقَالَ: أَمَّا اللَوَاتِی‌ فِی‌ الرِّیَاضَةِ: فَإیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لاَ تَشْتَهِیهِ ) كيفيّت دستورى كه امام عليه‏السّلام، نسبت به غذا و أكل و شُرب به عنوان فرموده بودند