عنوان بصری کیفیت تغذیه در مکتب عرفان

مدت زمان
200

اهمیّت و آثار روزه در تکامل انسان - عنوان بصری - کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - ج200 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیان فقره : فَقَالَ: أَمَّا اللَوَاتِی‌ فِی‌ الرِّیَاضَةِ: فَإیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لاَ تَشْتَهِیهِ و بیانات و توصیه هایی در رابطه با ماه رمضان