عنوان بصری کیفیت تغذیه در مکتب عرفان

مدت زمان
201

اهتمام و توجه به بدن به عنوان مرکب روح در سلوک الی اللَه - عنوان بصری - کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - ج201 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیان فقره : فَقَالَ: أَمَّا اللَوَاتِی‌ فِی‌ الرِّیَاضَةِ: فَإیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لاَ تَشْتَهِیهِ و بیانات و توصیه هایی در رابطه با ماه رمضان