عنوان بصری کیفیت تغذیه در مکتب عرفان

مدت زمان
202

اهمیت و خصوصیات دهه اول ماه ذی‌الحجة الحرام - عنوان بصری - کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - ج202 - آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در رابطه با خصوصیات و ویژگیهای ماه ذوالحجة الحرام