برگزیده‌ها ادعیۀ ماه رجب

تاریخ سخنرانی 1442/07/04مدت زمان

ادعیۀ ماه رجب: دعای مسجد صعصعة بن صوحان (اللهم یا ذاالمنن السابغة) - برگزیده‌ها - ادعیۀ ماه رجب - حجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

سخنرانحجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

توضیحاتدعای مسجد صعصعة بن صوحان (اللهم یا ذاالمنن السابغة)