برگزیده‌ها ادعیۀ ماه رجب

تاریخ سخنرانی 1442/07/04مدت زمان

ادعیۀ ماه رجب: دعای تعقیب نماز (یا من ارجوه لکل خیر) - برگزیده‌ها - ادعیۀ ماه رجب - سید محمد رضا میری

سخنرانحجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

توضیحاتدعای تعقیب نماز (یا من ارجوه لکل خیر)