ادعیه و زیارات

تاریخ سخنرانی 1442/07/02مدت زمان

ویدیوی قرائت زیارت رجبیه (الحمد لله الذی اشهدنا مشهد اولیائه) همراه با متن و ترجمه - مداح شماره 1

سخنرانمداح شماره 1

توضیحاتزیارت رجبیه (الحمد لله الذی اشهدنا مشهد اولیائه)