برگزیده‌ها ادعیۀ ماه رجب

مدت زمان

ادعیۀ ماه رجب: دعای تعقیب نماز (یا من ارجوه لکل خیر)

سخنرانمداح شماره 2

توضیحاتدعای تعقیب نماز (یا من ارجوه لکل خیر)