ادعیه و زیارات

مدت زمان

ویدیوی قرائت ادعیه ماه رجب: دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... ) + متن و ترجمه - مداح شماره 2

سخنرانمداح شماره 2

توضیحاتدعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... )