برگزیده‌ها مناجات شعبانیه

تاریخ سخنرانی 1442/08/01مدت زمان
2

مناجات شعبانیه 2 - برگزیده‌ها - مناجات شعبانیه - بخش2 - حجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

سخنرانحجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

توضیحاتمناجات شعبانیه