برگزیده‌ها مناجات شعبانیه

تاریخ سخنرانی 1442/08/01مدت زمان

مناجات شعبانیه 2

سخنرانحجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

توضیحاتمناجات شعبانیه