گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1001
تاریخ ثبت 1439/02/15
اولویت ارث نوه نسبت به دیگران

سلام! ببخشید من یک خاله دارم که شوهرش تازه فوت کرده و فرزندانش قبل از پدرشان فوت کرده اند حالا ارث به نوه های این مرحوم می رسد یا خواهر و برادران مرحوم؟؟؟
هوالعلیم
به نوه های ایشان.