گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1007
تاریخ ثبت 1439/02/15
تعیین سهم الارث

با سلام و عرض خسته نباشید.
اگر زنی فوت کرده در حالی که همسر و فرزندی ندارد همچنین پدر و مادر ایشان نیز فوت کرده اند. دارای یک برادر و پنج خواهر می باشند. سهم الارث ایشان چگونه است؟
هوالعلیم
1 برادر دو سهم و خواهر یک سهم می برد.