گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1012
تاریخ ثبت 1439/02/15
تقسیم ارث

پدر ما بر اثر تصادف فوت کردند وهنوز انحصار وراثت نشده است .در ضمن ورثه با هم اختلاف دارند و مال اموال هم مشخص نشده است .ناظر قید شده در وصیت نامه اقدام به فروش قالیهای متوفی ودیگر اموال او بدون اطلاع ورثه و انحصار وراثت کرده است .1_تکلیف ورثه چیست2_آیا در صورت انحصار وراثت اموال باید برگرد
هوالعلیم
باید به تقسیم اموال بپردازند و انحصار وراثت تاثیری ندارد.