گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1017
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم ارث مادر از حقوق فرزند

باسلام
پدر من زمانی که فوت کرد بازنشسته تامین اجتماعی بود ( با حداقل حقوق بازنشستگی ) مادر ایشان فعلا" در قید حیات بوده و تحت تکفل پدرم نمیباشد. آیا از حقوق بازنشستگی پدرم ارث میبرند یا خیر؟ باتشکر
هوالعلیم
خیر