گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1020
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم الارث

با سلام .پدرمن در آخرین روزهای زندگی خود وصیت کرد که بعد از من اختیار خانه و مغازه با مادرتان میباشد و بعد از فوت پدر، سند خانه را به نام مادرمان انتقال دادیم ولی مغازه خیر! پس از چند سال مغازه فروخته شد و هرکس سهم الارث خود را گرفت و همینطور مادرمان. و بازهم بعد از چند سال مادرمان خانه را فروخت و با سهم الارث خود که یک هشتم از فروش مغازه بود و یک ملک کلنگی خرید و با مشارکت آنجا را ساخت سئوال1 :از پدربزرگ مادری ام زمینی به ارث به مادرم رسیده است ،آیا از مادر به دختر چه قبل از فوت و چه بعد از فوت ازنظر شرعی یا قانونی ارث تعلق میگیرد یا خیر؟ سئوال2 :از خانه ای که الان تبدیل به دو واحد آپارتمان شده است و سند نیز به نام مادر میباشد و همینطور سهم الارثی که از فروش مغازه یعنی همان یک هشتم را به ارزش آپارتمان اضافه کرده است ، آیا از آن یک هشتم ارث که مال مادرمان بوده است، خواهرانم سهم الارث دریافت خواهند کرد یا خیر؟ با توجه به قانون و شرع
هوالعلیم
الف دختر اگر در زمان فوت مادر زنده باشد از مادر ارث می برد.
ب از تمام ماترک مادر، دختران بر اساس سهم خود ارث خواهند برد.