گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1022
تاریخ ثبت 1439/02/15
سهم الارث

پدر من در سال 1387 فوت نمودند و هيچ وصيت نامه هم نداشتند ولي در زمان حيات خود به گفته مادرم به ايشان گفته بوده كه يكي ار 2 خانه اي كه دارم را به اسم تو مي كنم و بقيه مال و اموال را خود فرزندان تقسيم مي نمايند.
سؤال 1 : با توجه به اين كه هيچ وصيت نامه اي در كار نيست ايا به حرف مادر مي شود اكتفا كرد با توجه به اين كه چند تا ار فرزندان ناراضي هستند.
سؤال 2 : 2 تا برادر مجرد و 1 خواهر مجرد در خانه داريم و 2 تا خواهر و 3 تا برادر ازدواج كرده ان در زمان حيات پدرمان ايا براي هزينه ازدواج انها چيزي تعلق مي گيرد از مال و اموال يا خير؟؟
سؤال 3:سهم زن در حال حاضر طبق قانون چطوري بايد به ايشان سهم تعلق گيرد ايا مثل زمان قديم فقط از ارزش ساخت خانه ميتواند ارث ببرد يا نه بيشتر است ؟؟؟
سؤال 4 :ميزان سهم برادران و خواهران چطوري است منظورم اين است كه ايا خواهر نصف برادر است يا نه به طور مساوي سهم مي برند.
سؤال 5 : يك زميني است كه پدر ان را خريده بوده و از يكي ازبرادران ام ملبغي را البته به گفته مادرم و برادرم گرفته بود و در ان زمان گفته بوده كه يك سوم زمين براي تواست و مادرم هم اين را مي گويد باتوجه به اينكه هيچ گونه سندي در خصوص يك سوم سهم برادرم تكليف چيست ايا به ايشان بدهيم يا نه ؟؟
لازم به ذكر است كه هيچ وصيت نامه اي وجود ندارد...
با كمال تشكر
اجركم عنداللَه
هو العلیم
1ـ به صرف ادعای مادر نمی شود از حکم شرعی صرف نظر کرد.
2ـ خیر.
3ـ فقط از ارزش ساختمان.
4ـ سهم خواهر نصف برادر است.
5ـ در این مورد چون سندی وجود ندارد شرعا نمی شود چیزی پرداخت نمود مگر اینکه شهود بر این ادعا شهادت شرعیه بدهند .