گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1029
تاریخ ثبت 1439/02/15
قانون تقسيم ارث در اهل تسنن

اگر مردي از اهل تسنن و مذهب شافعي ، بغير از دختر فرزندي نداشته باشد و زن اول يا مادر اين خانم را طلاق داده و بعدا با همسر فعليشان ازدواج كردند آيا ارث به همسر فعليشان هم ميرسد يا خواهر و برادر ايشان ....لطفا در اين مورد و قانون موجود راهنمايي بفرمائيد .
هوالعلیم.
شرعا به دختر او میرسد، ولی قانونا اطلاعی ندارم