گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1030
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت تقسیم ارث

با سلام و خسته نباشيد
درسال 1352 پدرم با داشتن زن و 6 فرزند كه بزرگترين12 سال و كوچكترين آنها 9 ماهه بوده فوت نمود. پدر بزرگ و مادربزرگم چند سال بعد از ايشان فوت شدند. كه طبق قانون از وراث محسوب ميشوند كه آنها نيز اكنون فوت شده اند و اين ارث به فرزندان آنها ميرسد حال سئوال اين است كه از اين خانه اي كه از پدرما به جا مانده آيا طبق ادعايي كه دارند مي توانند از ما كرايه اي بابت اين چندسال زندگي در خانه بگيرند يا نه؟ آيا غير از يك دانگ از آن كه سهم مادرمان است چيزي ديگر به او ميرسد يانه و سئوال سوم اينكه آيا مهريه مادرم را مي توانيم به اجرا گذاشته و از كل ارث بجا مانده قبل از تقسيم كم كنيم؟ و آيا ميزان ارثي كه به پدربزرگ و مادربزرگمان و اكنون به وارثين ايشان ( عموهايم ) ميرسد از مقدار كل عرصه و اعياني است و يا اعياني تنها ؟
هو العلیم
1ـ بلی می توانند مدّعی کرایه منزل به میزان یک سوم شوند.
2ـ زن از زمین خانه ارث نمی برد بلکه از اعیانی آن.
3ـ بلی قبل از تقسیم ارث باید بدهی ها از جمله مهریه را خارج نمود.
4ـ از عرصه و اعیانی.